• Институциите и депутатите трябва да подкрепят хората на изкуството.
  • ...при Петър Стоянов няма артистичен импулс без докосване до миналото
  • Декоративната живопис на Петър Стоянов е по-близка до източния изобразителен стил, отколкото до естетиката на западноевропееца.
  • Изложбата - Поглед в иреалното - е съчетание от легенди, портрети и картини с духовен смисъл.
  • Ще си позволя само с три думи да обобщя моето впечатление от неговата изложба - пъстро, свежо, интелигентно!