Силуети

095. Картина с маслени бои върху платно, 116x45 cm

092. Картина с маслени бои върху платно, 65x46 cm

089. Картина с маслени бои върху платно, 60x50cm

094. Картина с маслени бои върху платно, 68x43 cm

091. Картина с маслени бои върху платно, 55x52 cm

088. Картина с маслени бои върху платно, 69x50cm

093. Картина с маслени бои върху платно, 95x43 cm

090. Картина с маслени бои върху платно, 55x44 cm