Спомени

Цветни стари сгради, изобразени заедно с часовник - колко ли време е изминало?

Всички картини са с маслени бои върху платно.

128. Картина с маслени бои върху платно, 60х50 см

125. Картина с маслени бои върху платно, 70х50cm

067. Картина с маслени бои върху платно, 65x54 cm

129. Картина с маслени бои върху платно,  60х50см

 

124. Картина с маслени бои върху платно, 40х50cm.

066. Картина с маслени бои върху платно, 65x54 cm

132. Картина с маслени бои върху платно, 60х50см.

123. Картина с маслени бои върху платно, 70х50cm

065. Картина с маслени бои върху платно, 65x54 cm

162. Картина маслени бои върху платно, 41х27см

122. Картина с маслени бои върху платно 45х47cm

127. Картина с маслени бои върху платно, 60х50см.

120. Картина с маслени бои върху платно, 50x70 cm

126. Картина с маслени бои върху платно, 70х50см.

121. Картина с маслени бои върху платно, 50x70cm