Червеният кръг

068. Картина с маслени бои върху платно, 45x40 cm

Художник: Петър Дарковски