Момент V

162. Картина маслени бои върху платно, 41х27см

 

Художник: Петър Дарковски