Свидетели на времето 1

035. Картина с маслени бои върху платно, 41x27 cm

Художник: Петър Дарковски