Старини

Църкви и други сгради от стари времена.

064. Картина с маслени бои върху платно, 45x40 cm