Време

Времето като обективно изменение в материалното...

054. Картина с маслени бои върху платно, 120x55cm

059. Картина с маслени бои върху платно, 35x27cm

050. Картина с маслени бои върху платно, 50x65

055. Картина с маслени бои върху платно, 70x60cm

060. Картина с маслени бои върху платно, 27x35cm, продадена.

051. Картина с маслени бои върху платно, 27x35

 

056. Картина с маслени бои върху платно, 70x60cm

061. Картина с маслени бои върху платно, 50x40cm, продадена

052. Картина с маслени бои върху платно, 27x35

057. Картина с маслени бои върху платно, 65x50cm, продадена.

062. Картина с маслени бои върху платно, 60x60cm

053. Картина с маслени бои върху платно, 30x40cm, продадена

058. Картина с маслени бои върху платно, 65x50cm, sold